ROZŠÍŘENÍ KAPACIT SOCIÁLNÍHO PODNIKU PRÁDELNA RÁJ

linka

Cílem projektu je rozšíření kapacit sociálního podniku - Prádelna Ráj v Příchvoji, které umožní zahájit provoz nové podnikatelské aktivity - sušárny ovoce a zeleniny pomocí unikátní technologie - tzn. lyofilizace (sušení mrazem) a dále realizovat vzdělávací a marketingové aktivity.

Realizace projektu trvá od října 2021 do března 2023. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost a 6.výzvy MAS OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální podnikání II.

 


Zajištění infrastruktury pro rozšíření kapacit sociálního podniku Prádelna Ráj

linka

Od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2021 realizujeme projekt „Zajištění infrastruktury pro rozšíření kapacit sociálního podniku Prádelna Ráj“ (r. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012033), financovaný z prostředků programu IROP prostřednictvím 11.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální podnikání 2.

Cílem projektu je rozšíření kapacit našeho sociálního podniku. Projektový záměr spočívá v rekonstrukci nevyužívaného objektu v areálu prádelny, kde vznikne nový sklad prádla a zázemí pro novou podnikatelskou aktivitu - sušárnu ovoce a zeleniny. Nová podnikatelská aktivita sušárna - bude využívat unikátní technologie - tzn. lyofilizace (sušení mrazem). Potřebná technologie bude pořízena z návazného projektu, jehož realizace na tento projekt plynule naváže.