Náš sociální podnik se dne 10.12.2022 zúčastnil Jarmarku sociálních podniků na Malostranském náměstí.